Thomas Merton Center

Manuscripts in Sub-Section E.1:

Advent

Item 1 - Advent "Ar du den som skulle komma, eller skola vi förbida någon annan?" av Thomas Merton

First Lines:  Dessa ord äro Johannes Döparens före hans död I Herodes fängelse, riktade till Kristus, herre över

Sub-Type:  Manuscript

Draft:  

Copy Type:  Typescript translation with annotations

Date:  April 16, 1975

Number of pages:  4

Additional authors/contributors:  

Language:  Swedish

Notes:  

Location:  Archive - File Cabinet 5